Płaca minimalna w 2019 roku- jaka jest wysokość tego wynagrodzenia na rękę?

Płaca minimalna w 2019 roku- jaka jest wysokość tego wynagrodzenia na rękę?

Marzec 12, 2019 0 By adminx

Płaca minimalna to obyczajnie określony najmniejszy akceptowalny zakres wynagrodzenia, ustalający stawkę za pracę godzinową i stawkę za pracę we wskazanym wymiarze czasu – przeważnie pensja comiesięczna. W Polsce minimalne wynagrodzenie określane jest rokrocznie poprzez państwo na bazie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Znaczy to, iż będąc zatrudnionym oficjalnie na umowę o pracę nie wolno uzyskać poniżej wyznaczonego poprzez państwo poziomu.

 

Rząd określił współczynnik waloryzacji emerytur oraz rent na etapie 3,26 procenta. (tak napisano w programie ustawy budżetowej, jaki zaakceptowano w sierpniu 2018 roku). Lecz okazuje się, iż podwyżki mogą być również większe! Wszystko dlatego, iż szybciej, aniżeli ogólnie zakładano, wzrasta wielkość płac w Polsce. W świetle obecnego prawa, do ustalania wielkości minimalnego wynagrodzenia nie liczy się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody okolicznościowej lub odprawy emerytalnej oraz rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie liczy się także dodatku za pracę w nocy. Obecnie ministerstwo oferuje, aby także dodatek za staż pracy nie miał wpływu na wielkość minimalnego wynagrodzenia.

 

150 zł więcej niż w ubiegłym roku

 

Zgodnie z postanowieniem rządu minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku sięga 2250 zł brutto. To przyrost o 7,1% oraz równocześnie o 150 złotych więcej aniżeli w ostatnim roku. Kwota ta tworzy 47,2 proc. oczekiwanego zwykłego wynagrodzenia w gospodarce polskiej na 2019 r. Tymczasem minimalna stawka godzinowa dla pracujących na danych umowach cywilnoprawnych urosła o złotówkę do sumy 14,7 zł brutto. Przyrost płacy minimalnej to także przyrost minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z decyzją rządu od 1 stycznia 2019 r. dla pracujących na umowach zlecenia i umowach o oferowanie usług funkcjonuje minimalna stawka za godzinę pracy w wielkości 14,7 złotych brutto. Stawka dotyczy także samozatrudnionych, jacy jednoosobowo oferują usługi dla spółek. Nad respektowaniem przepisów dyżuruje Państwowa Inspekcja Pracy. Za nieopłacanie minimalnej stawki zagraża grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było spowodowane zredukowaniem działania polegającego na tymże, iż osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej uzyskuje wynagrodzenie zdecydowanie mniejsze od minimalnego wynagrodzenia przypadającego pracującemu na etacie, i też zmniejszeniem wykorzystywania umów cywilnoprawnych.

 

Wielkość płacy minimalnej wynosi ok. 47 proc. zwykłego wynagrodzenia w gospodarce polskiej. Od 1 stycznia 2019 r. pensja minimalna dla osób pracujących na bazie umowy o pracę wynosi 2250 zł brutto, więc blisko 1634 zł netto, więc jest to suma, którą zatrudniony dostanie na rękę. To znaczy, iż osoby, jakie wcześniej, w roku ubiegłym pracowały za najmniejszą krajową, od 1 stycznia 2019 r. dostają “na rękę” trochę więcej, aniżeli 100 zł wypłaty. Płaca minimalna oraz stawka godzinowa wzrosła z początkiem 2018 roku. Na tenże czas minimalne wynagrodzenie sięgało 2100 złotych, natomiast stawka godzinowa sięgała 13 zł 70 gr.