Czym różni się staż od praktyki?

Czym różni się staż od praktyki?

Marzec 21, 2019 0 By adminx
Dzisiejszy sektor pracy ceni sobie człowieka mającego doświadczenie zawodowe. Żeby je uzyskać, młody pracownik musi przejąć inicjatywę oraz odnaleźć sposób na uzyskanie praktycznych zdolności. Jeśli jesteś na starcie budowania własnej kariery, to możesz zastanawiać się, jakie wyjście będzie dla ciebie lepsze – staż lub praktyki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby poznać rozbieżność pomiędzy owymi dwiema metodami zatrudnienia. Stanowcza większość fachowców wskazuje, iż staż oraz praktyki to metody zatrudnienia, jakie różnią się tylko nazwą. Rzeczywiście, podobieństw pomiędzy stażem i praktykami jest mnóstwo.

Praktyki – czemu należałoby je zrobić?

 

Praktyki zawodowe są dedykowane przeważnie do studentów bądź uczniów, jacy są na ostatnim roku studiów bądź kończą naukę oraz mają już wiedzę z powołanego obszaru. Praktyki przeważnie nie są odpłatne, i trwają do paru miesięcy. Odbycie prac jest niezbędne, gdyż uczelnia zobowiązuje studenta bądź ucznia do ich odbycia w celu wykonania określonego wcześniej obszaru zadań. Co istotne, praktyki powinny zagwarantować osobie uczącej się elastyczność godzinową, żeby normalne obowiązki na praktykach nie kolidowały z zajęciami w szkole bądź na studiach.

 

A może lepiej odbyć staż?

 

W trakcie stażu osoba zrekrutowana ma dane obowiązki, z jakich musi się wywiązać. W takim razie odbycie stażu pozwoli studentowi, absolwentowi bądź uczniowi na zapoznanie się ze specyfiką pracy w konkretnym zakładzie pracy oraz w dziale, do jakiego został zrekrutowany. Staż uczy funkcjonalnych oraz danych zdolności, czego możesz nie uzyskać w trakcie praktyk.

 

Staż, a praktyka

 

Podstawowa rozbieżność pomiędzy stażem i praktyką? Jeszcze kilkanaście lat temu staż był odpłatną metodą pozyskiwania doświadczenia, praktyka natomiast niekoniecznie. Teraz rozbieżności owe zacierają się. Staż to nauka danych zadań związanych z planami zawodowymi. Więc niejednokrotnie odbywa się go w spółce, gdzie jest nadzieja na odnalezienie przyszłego zatrudnienia. Staże zlecane bądź organizowane mogą być poprzez urzędy pracy. Mają wówczas sformalizowany charakter, natomiast urząd pokrywa część wydatków zatrudnienia. W zamian urząd pracy zobowiązuje przełożonego do późniejszego zatrudnienia stażysty. Kto może korzystać ze stażu? Ta metoda jest dostępna dla wszystkich – zarówno dla studentów, jak również osób, jakie czas edukacji mają już dawno za sobą. Tak jak nadmieniliśmy, gdyż mogą je organizować urzędy pracy, są interesującą opcją dla osób niepracujących lub niepełnosprawnych.

 

Praktyka studencka oraz praktyka absolwencka

 

Praktyka studencka trwać do trzech miesięcy oraz potrzebuje zatwierdzenia umowy, jaka jest umową cywilnoprawną, więc taką o dzieło bądź zlecenie. Praktykant nie ma zagwarantowanego wynagrodzenia, choć zdarza się, iż firma, ze swej woli, proponuje studentowi minimalną pensję. Uczelnie niejednokrotnie pomagają swoim studentom odnaleźć właściwe miejsce do wykonania praktyk, jednakże jest to wolny wybór. Osoby, jakie ukończyły już czas edukacji, wchodzą na sektor pracy poszukując zatrudnienia. Ponieważ nie jest łatwo je odnaleźć, decydują się na praktyki, chociażby bezpłatne, w nadziei, iż zostaną docenieni oraz przełożony zaproponuje im zatrudnienie.