Co daje zatrudnienie w formie umowy zlecenia?

Co daje zatrudnienie w formie umowy zlecenia?

Czerwiec 3, 2019 0 By adminx

Mnogość rozwiązań na rynku pracy nie zawsze gwarantuje nam stałe i pewne zatrudnienie na etat. Przed rozmową z potencjalnym szefem warto zwrócić uwagę na formę umowy, którą oferuje. Czy warto, szukając pracy, zgodzić się na umowę zlecenie?

 

Umowa o pracę a umowa zlecenie

 

Zatrudnianie na podstawie umów o pracę regulują przepisy Kodeksu Pracy. Zasadnicze elementy odróżniające ją od innych umów to unormowania dotyczące:

  • czasu pracy,
  • wynagrodzenia,
  • urlopów,
  • płatnych nieobecności (zasiłków chorobowych itp.)

 

Stosunek pracy polega na wykonywaniu ciągłych zajęć, w określonym miejscu, czasie, charakterze i pod kierownictwem (choć oczywiście są od tych zasad odstępstwa). Natomiast umowę zlecenia określają przepisy Kodeksu cywilnego. Pracę na podstawie takiej umowy można świadczyć w dowolnym miejscu, nawet poza firmą i w dowolnym czasie. Oczywiście od tej zasady również istnieją odstępstwa, związane z charakterem pracy. Jedyny warunek to to, że jest to umowa „starannego działania”. Można powiedzieć, że umowa zlecenia to bardzo wygodna forma zatrudnienia. Ale nie dajmy się łatwo zwieść.

 

Wady umowy zlecenia

 

Zleceniodawca podpisał z nami umowę zlecenia, dał nam wolną rękę, możemy pracować nawet w domu i… co dalej? Nasze poczucie wolności legnie w gruzach, gdy uświadomimy sobie wszystkie wady takiej umowy. Przede wszystkim:

  • brak urlopów,
  • płatnych nieobecności w razie choroby,
  • brak świadczeń pracowniczych (np. świadczeń z funduszu socjalnego),
  • brak dodatkowych wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop), itp.

Najważniejsza wada umowy zlecenia wiąże się jednak z naliczaniem emerytury. Dla młodego człowieka jest to temat odległy i nieco abstrakcyjny, lecz mimo to, warto się nad nim zastanowić.

 

Umowa zlecenie a emerytura

 

Można powiedzieć, że emerytura i zależy, i nie zależy od umów zlecenia wykonywanych w ciągu naszego życia. Jeśli chodzi o naliczanie wysokości emerytury, składki emerytalne potrącane od takich umów jak najbardziej będą wpływały na jej wysokość. Wykonując przez całe życie pracę na podstawie umowy zlecenia, nie mamy żadnego stażu pracy! Umowa zlecenia, nawet oskładkowana nie liczy się do emerytury w sensie lat pracy.

 

Zarobki wyższe lub niższe – zdecyduj

 

Jeżeli decydujesz się mimo to na pracę na podstawie umowy zlecenia, od takiej umowy zleceniodawca obowiązkowo potrąca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne i podatek. Dodatkowo możesz poprosić o potrącanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (zleceniodawca zaznacza to na twoim zgłoszeniu do ZUS z tytułu umowy). Ma to sens w przypadku umów trwających powyżej 3 miesięcy, w przypadku zwolnienia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego. Oznacza to jednak mniejsze zarobki „na rękę”.

 

 

Zleceniodawca nie potrąci składek (z wyjątkiem zdrowotnych i podatku) od umów zawartych ze zleceniobiorcą, który posiada już inne tytuły do ubezpieczeń (umowa o pracę, inne umowy zlecenia), pod warunkiem, że miesięczny przychód z tytułu tych umów wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Zarobki z takiej umowy będą wyższe, lecz nie wpłyną na wysokość emerytury.